preskoči na sadržaj

Osnovna škola Jure Filipovića Barban

Login
GPP

KURIKULUM

NAŠA ŠKOLA - EKO ŠKOLA

Brojač posjeta
Ispis statistike od 31. 1. 2010.

Ukupno: 262969
Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Arhiva dokumenata
ZAVIČAJNA NASTAVA

NASTAVA NA DALJINU

BROŠURA

ŠKOLSKI LIST

SLIKOVNICA

KUHARICA

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za prijem u radni odnos
Autor: Rosana Milevoj Bembić, 30. 9. 2020.

OŠ Jure Filipovića Barban

Barban 150

52207 Barban

e-mail : ured@os-barban.skole.hr

KLASA :112-09/20-01/10

URBROJ : 2168-02-01-20-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08. ,86/09. ,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12.,94/13. ,152/14. , 7/17. , 68/18. ,98/19. i 64/20. ) Osnovna škola  Jure Filipovića Barban, raspisuje

N A T J E Č A J

za  radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme
 2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE      - 1 izvršitelj ( m/ž ) na određeno, puno radno vrijeme
 3. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme
 4. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno, nepuno radno vrijeme ( 11 sati ukupnog tjednog zaduženja)
 5. UČITELJ/ICA INFORMATIKE  – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 6 sati ukupnog tjednog zaduženja )
 6. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA  – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 22 sata ukupnog tjednog zaduženja)

Uvjeti za radno mjesto  pod točkom 1.   : Prema članku 105. stavak 5. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. ,94/13. ,152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) te  članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19., 75/20.)

Uvjeti za radno mjesto  pod točkom 2.   : Prema članku 105. stavak 6. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. ,94/13. ,152/14., 7/17., 68/18. , 98/19. i 64/20. ) te  članku 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19, 75/20.)

Uvjeti za radno mjesto  pod točkama 3. i 4.    : Prema članku 105. stavak 6. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. ,94/13. ,152/14., 7/17., 68/18. , 98/19. i 64/20. ) te  članku 6. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19., 72/20.)

Uvjeti za radno mjesto  pod točkom 5.   : Prema članku 105. stavak 6. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. ,94/13. ,152/14., 7/17., 68/18. , 98/19. i 64/20.   )te  članku 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19., 75/20.)

Uvjeti za radno mjesto  pod točkom 6.   : Prema članku 105. stavak 6. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. ,94/13. ,152/14., 7/17., 68/18. , 98/19. i 64/20.) te  članku 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19., 75/20.)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08. ,86/09. ,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12.,94/13. ,152/14. , 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )  ( ne starije od 6 mjeseci )
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu
 • životopis s navedenom e-mail adresom na koju  će  biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Kandidat/kinja koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, link : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Navedeni kandidat/kinja ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

( poveznica : http://os-barban.skole.hr/upload/os-barban/images/static3/698/attachment/ Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.pdf ).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka , prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Jure Filipovića Barban za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji , u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (ime i prezime, zvanje ) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove (poveznica :

http://os-barban.skole.hr/natje_aji_za_radna_mjesta ) o rezultatu natječaja najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja . Prijave s  dokazima o  ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu : Osnovna škola Jure Filipovića Barban, Barban 150, 52207   Barban.

Način dostave prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta  :  neposredno u tajništvo Škole ( radnim danom u uredovno radno vrijeme : 8.00-12.00 ) , dostavom prijave i dokumentacije na natječaj na službeni e-mail škole (ured@os-barban.skole.hr) ili poštom na adresu :

Osnovna škola Jure Filipovića Barban

Barban 150

52207 Barban

( „ za natječaj „)

( Natječaj je otvoren od 1.10. do 9.10.2020. )

Barban, 30.9.2020.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju